Start
Nasze Działania

Fundacja  „Energetyk” w 2015 roku zorganizowała pięć spotkań  mieszkańców Miasta i Gminy Trzebinia z pracownikami NFOZ Kraków, podczas których mieszkańcy mogli dokonać rejestracji konta indywidualnego do serwisu internetowego tzw. Zintegrowanego Informatora Pacjenta / bezpłatnie/ , w którym po zarejestrowaniu pacjent znajdzie  historię swojego leczenia, jak również uzyska wiele przydatnych informacji w zakresie:

- prawa pacjenta;

-zasady korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia w Polsce i za granicą ;

-aktualny status  ubezpieczenia   w Ewuń;

-wykaz placówek mających kontrakt z NFZ wraz z godzinami otwarcia i dostępności dla osób niepełnosprawnych ;

-świadczenia zdrowotne, które zostały nam udzielone i sfinansowane  przez NFZ;

-zrealizowane recepty i kwoty refundacji leków oraz zaopatrzenia  ortopedycznego;

-deklaracje wyboru lekarza i pielęgniarki POZ;

-informacje na jakim etapie jest nasz wniosek o leczenie sanatoryjne.

Fundacja „Energetyk” pozyskuje także środki finansowe dla ochronę i promocje zdrowia poprzez organizowanie zbiórek publicznych, W roku 2015 przeprowadziła – w dniu 30 maja 2015r podczas Festynu z okazji Dnia Matki i Dziecka  organizowanego przy Kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini – Cel: „ na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych oraz zakup sprzętu medycznego” – wynik zbiórki 325,-

Podczas obchodów Dni Trzebini w dniach 27-28.06.2015r. kolejna zbiórka  publiczna , cel jak poprzednio – kwota zebrana  55.87 złotych. W czasie trwania Odpustu w Kościele pw. NS NMP w Trzebini Sierszy dnia 31.08.2015r. zbiórka  publiczna  wyniosła 220,10 cel jak poprzednie,

Zbiórki prowadzone były przy udziale harcerzy Hufca Trzebini  do puszek kwestarskich. Łączna kwota ze zbiórek w wysokości 600.97 została  przeznaczona  dla mężczyzny po operacji guza mózgu na dofinansowanie  dalszego Jego leczenia i rehabilitacji.

Fundacja w czasie tegorocznych wakacji zorganizowała /przy udziale środków własnych / cykl spotkań sportowych z dziećmi i młodzieżą pod nazwą , LATOLIMPIADA na terenie orlika przy  Szkole Podstawowej nr 6 w Gaju,podczas  których zostało wręczonych 210  nagród  o łacznej wartości 7000 zł. Urząd Miasta Trzebini  organizację tego zadania dofinansował   kwota 3 000,-zł