Start
Podziękowanie

„Dnia 07 listopada 2021r. Fundacja Energetyk” Trzebini zorganizowała w Dworze Zieleniewskich w Trzebini Koncert z okazji Święta Niepodległości 103. Rocznica uzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.

Podczas Koncertu panował wyjątkowy nastrój bo i okoliczność szczególna. Ducha patriotyzmu i miłości do Ojczyzny przekazała nam młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie, przedstawiając piękny program poetycko-muzyczny . Ogromne wzruszenie zapanowało na sali. Również wyjątkowy był występ połączonych znakomitych – sławnych nie tylko w Polsce ale i na świecie - chórów –Enigma z Klucz oraz Allegria z Krzeszowic pod dyrekcją Anny Gertner, których śpiew wpłynął bardzo na emocje słuchaczy, co dopełniło czaru znakomitej uczty duchowej Koncertu. Na zakończenie było wspaniałe wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie Wiesława Gertnera.


DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM BARDZO SERDECZNIE! Dziękujemy za przepiękne listopadowe popołudnie pełne uniesień.


Pragnę podziękować występującym dzieciom- Zosi Pyrdek, Bartkowi Włodarczykowi, młodzieży II LO w Chrzanowie- Dominice Treśka, Alicji Gumkowskiej, Wiktorii Kwiatkowskiej, Marcie Włodarczyk, Milenie Głowni, Zuzannie Pytlowskiej, Wiktorowi Babiczowi, Jakubowi Dubiel, Sebastianowi Pituch, Piotrowi Komperda. Jakubowi Smółce za piękne wykonanie na trąbce pieśni „My, Pierwsza Brygada” Pieśń I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Nauczycielom II LO w Chrzanowie za przygotowanie dzieci i młodzieży do występu poetycko- muzycznego oraz za prowadzenie Koncertu –Mirosławie Sojce, Barbarze Nosek, Monice Włodarczyk, Izabeli Ciołczyk. Obecnemu za Koncercie Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie Panu Andrzejowi Biedzie za przybycie - jednocześnie gratulując wspaniałej, utalentowanej młodzieży.


Dziękujemy za uświetnienie Koncertu - Pani Annie Gertner i Wiesławowi Gertnerowi, wszystkim Paniom z chórów, życząc dalszych sukcesów na niwie muzycznej zarówno w kraju jak i zagranicą.


Dziękujemy Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach – Romanie Czyżykowskiej – Liber, byłemu Staroście Januszowi Szczęśniakowi oraz byłemu Dyrektorowi Zakładu Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach Andrzejowi Osiniakowi za przyjęcie naszego zaproszenia.


Za współpracę dziękujemy:


Dyrekcji i pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini, Panu Józefowi Tomasikowi Dyrektorowi Trzebińskiego Zakładu Spółki Transgór, TCK w Trzebini.
Za bezinteresowną pomoc podczas Koncertu – Beacie Małysiak z Młoszowej oraz Marcie Głuch z Elektrowni Siersza. Państwu Lidii i Ryszardowi Łatkom , Jolancie i Januszowi Śmiałkom z Trzebini, Izabeli Ciołczyk –nauczycielce z II LO, Urszuli Głogowskiej z Trzebini za sponsoring.
Wszystkim przybyłym na Koncert za obecność i wspaniałą atmosferę.
Zebrana kwota do puszek kwestarskich na rzecz osób niepełnosprawnych wyniosła 367,58. Kwota niniejsza zostanie w całości przekazana na w/w cel na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji „Energetyk”.

Z wyrazami szacunku!
Prezes Zarządu Fundacji „Energetyk” w Trzebini
Ewa Mendela