Start Komu pomogli?my
Nowiny
Kogo wspieramy

Wspieramy wiele inicjatyw zarwno tworzonych przez instytucje jak i organizacje pozarz?dowe oto niektre z nich:

Fundacja "Dobry Start" Trzebinia pomoc finansowa
Zakup sprz?tu ratowniczego dla ratownikw PCK Sandomierz - akcja powodziowa 2010r.
zakup sprz?tu rehabilitacyjnego dla osb z niesprawno?ci? fizyczn?.
zakup wposa?enia do Przedszkoli na terenie gminy Trzebinia.
Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy
dofinansowanie rekostrukcji zabytkowego dworu z Droginii,
wsparcie finansowe dla zesp?u folklorystycznego "P?ocanki"
pomoc finansowa dla Gminnego O?rodka Sportowego w Krzeszowicach, MKS HUTNIK w Trzebini, pomoc finansowa m?odzie?y wybijaj?cerj sie w sporcie.

Polska Fundacja Rehabilitacyjna w ramach programu Polska Pomoc Medyczna - zakup fantoma do RKO oraz ?wiczebnego defibrylatora AED